Trasy rowerowe w Kole

Trasa rowerowa nr 1

Długość: km
Przebieg trasy: Koło - Koło
Region:
wielkopolskie
Oznaczenie trasy rowerowej

Koło - Dobrów - Police Mostowe - Police Ruszkowskie - Police Średnie - Białków Kościelny - Leszcze - Leszcze II - Dąbrowice - Trzęśniew Mały - Trzęśniew - Wakowy - Ochle - Dzierawy - Koło


(Istnieje możliwość skrócenia trasy szlaku z Białkowa Kościelnego przez Kościelec i wałem rzeki Warty do Koła - kolor żółty).
Szlak bierze swój początek z kolskiej wyspy przy Moście Warszawskim im. gen. E. Taczanowskiego.  
Wyruszamy w kierunku południowym ulicami: Stary Rynek i Mickiewicza. Przejeżdżając przez ten krótki odcinek trasy możemy zobaczyć większość zabytków znajdujących się na terenie miasta. Już na starcie po lewej stronie mijamy Muzeum Technik Ceramicznych w Kole. Po prawej stronie widzimy ostatni ocalały spichlerz z przełomu XVIII/XIX w. Niegdyś 20 sztuk takich spichlerzy rozciągało się wzdłuż rzeki Warty.
Wjeżdżając na Stary Rynek od razu rzuca się w oczy ratusz z ok. 1390r. (kilkakrotnie przebudowywany), z niedawno odbudowaną wieżą (po katastrofie budowlanej w 1987r.).
Jadąc ulicą Mickiewicza wśród starej zabudowy z XIX w. z prawej strony wyłania się kościół farny z XIV w.
Za farą, po tej samej stronie kierunku jazdy, widzimy budynek z XIX w.  Pierwotnie mieściła się w nim siedziba Naczelnika Powiatu a po 1918r. Starostwo Kolskie i Urząd Ziemski. W okresie zaboru rosyjskiego funkcjonowała tu kaplica prawosławna. Obecnie znajduje się tu kolski magistrat.
Tuż za magistratem  znajduje się Klasztor O.O. Bernardynów z zespołem przyklasztornym z XV w.
Podążając dalej na południe, tym razem po lewej stronie szlaku, mijamy willę Henryka Fiałkowskiego z 1910r. Niegdyś siedzibę Sejmiku Ziemskiego Prowincjonalnego.
Przemierzamy  II Most Kaliski im. Powstańców z roku 1863 na zalewie rzeki Warty i skręcamy w lewo na obwałowania rzeki. Przez następne kilkanaście kilometrów, po minięciu tunelikiem obwodnicy miasta Koła, rozciąga się piękny krajobraz Doliny Rzeki Warty. Jest to unikatowy, nieregulowany odcinek rzeki z licznymi meandrami, starorzeczami, z mozaiką siedlisk i bogactwem flory i fauny. Możemy się tu napawać przyrodą i naprawdę zrelaksować.
Dojeżdżamy do wsi Dobrów. Początkowo mijamy wieś wałem by za chwilę do niej powrócić, gdyż tuż za wsią na nadwarciańskich łąkach, w ciszy znajduje się pustelnia Św. Bogumiła.
Dobrów to malownicza wieś na lewym brzegu Warty, ok. 7 km od Koła.  Pierwsza wzmianka o jej istnieniu pochodzi z 1232r. W jej centralnej części znajduje się kościół barokowy wzniesiony w 1764r. Wieś słynie z wypasania dużych stad gęsi w okolicy rzeki Warty.
Wyjeżdżamy z Dobrowa główną drogą dojazdową. Zatrzymujemy się na skrzyżowaniu z drogą  „Koło-Turek”. OSTROŻNIE - droga dojazdowa do autostrady A-2.
    Gdybyśmy skierowali się w prawo, w kierunku Koła, to dojedziemy po ok. 2 km do wsi  Ruszków I, w której znajduje się Dwór z połowy XIX w. oraz zespół starych pomnikowych dębów w tym tzw. „dęby na mogile”.
My kierujemy się jednak prosto. Przejeżdżamy przez małą rzeczkę o nazwie Kiełbaska II i jedziemy dalej przez  wsie Police: Mostowe, Ruszkowskie i Średnie. Ten odcinek trasy pokonujemy między dwoma rzeczkami: Kiełbaska I i Kiełbaska II. Jadąc wzdłuż trasy spływu obydwu rzeczek możemy napotkać liczne ślady żerowania bobrów.
W Białkowie Kościelnym pokonujemy Kiełbaskę I  i „wąwozem dojeżdżamy do drogi „Kościelec – Daniszew”.
We wsi znajduje się zabytek architektury drewnianej – kościół wzniesiony w 1809r. oraz liczne chałupy drewniane będące przykładem dawnego budownictwa wiejskiego.
    Jeżeli nasza kondycja nie jest najlepsza i wydaje nam się, że nie damy rady przejechać całego szlaku to możemy skręcić w prawo skracając sobie w ten sposób przebieg szlaku w mniejszą pętlę - kolor żółty. Dojedziemy w ten sposób do Kościelca.
Pierwsza wzmianka o Kościelcu pochodzi z 1362r. W pierwszej połowie XII w. wybudowano tu kościół w stylu romańskim (obecnie rozbudowany). Na skraju doliny Kiełbaski znajduje się eklektyczny pałac wzniesiony przez hr. Kreutza. Pałac otacza park krajobrazowy założony w XIX w. z licznymi prospektami widokowymi oraz pomnikami przyrody. Wznoszą się tu również romantyczne ruiny, meczet i minaret oraz sztuczna grota. Ciekawy jest również klasycystyczny Zajazd Pocztowy z przełomu XVIII/XIX w.
Przejeżdżając przez park skręcamy  w prawo i przejeżdżamy przez mostek na Kiełbasce do leśnego kompleksu „Bielce”, w którym możemy podziwiać wiele pomnikowych okazów drzew: dęby, sosny i inne. Obszar kompleksu nie jest duży, ale niezwykle ciekawy pod względem krajobrazowym i  siedliskowym. Występuje tu wiele rzadkich i chronionych roślin i zwierząt.
Uwaga! Wiosną  Warta i Kiełbaska może tworzyć na tym odcinku rozlewiska przez co przejazd może być nieco utrudniony.
Po pokonaniu  mostku na Kiełbasce jedziemy cały czas prosta drogą. Wyjeżdżamy
 z lasu i przed nami rozciąga się krajobraz łąk nadwarciańskich. Po lewej mijamy okazały dąb. Pokonując odcinek ok. 1 km wjeżdżamy na obwałowania rzeki Warty i skręcamy w prawo. Po przejechaniu ok. 3 km mijamy po lewej stronie ruiny kolskiego zamku. Następne 2 km kończą przebieg małej pętli w Kole przy Moście Kaliskim  im. Powstańców z roku 1863.

Gdy nasza kondycja wypada jednak całkiem nieźle to w Białkowie Kościelnym skręcamy w lewo i dalej czerwonym szlakiem kierujemy się w stronę Daniszewa.
Przejeżdżamy przez wieś Leszcze i skręcamy w prawo jadąc przez grunty wsi Leszcze II.
Tutaj teren szlaku zaczyna się nagle zmieniać. Pojawiają się pagórki ,dolinki, zjazdy i podjazdy, interesujące  punkty widokowe.
Pokonując drogę „Kościelec – Turek”, która dzieli wieś Leszcze II na połowę, należy zachować szczególną ostrożność!
Przecinamy drogę „Kościelec – Turek” i jedziemy prosto drugą połową wsi Leszcze II dojeżdżając do kompleksu leśnego Dąbrowice - Kościelelec. Jest to jeden z dwóch obszarów na terenie Powiatu Kolskiego o tak dużej zalesionej powierzchni.
Teren kompleksu znajduje się w granicach Złotogórskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Jest to teren pagórkowaty o dużych różnicach wysokości. Można śmiało powiedzieć, że jest to raj nawet dla rowerzystów górskich.
Przemierzając las napotkamy na najstarszy drzewostan w Nadleśnictwie Koło zwany „żelazną porcją”. Będziemy mieli również okazję wspiąć się na najwyższe wzniesienie w okolicy - góra Kamień (170,9 m.n.p) oraz zjechać fantastycznym jarem przebiegającym między zalesionymi górkami.
Po nieco wyczerpującej, aczkolwiek niezwykle urokliwej, przeprawie przez las możemy wreszcie odpocząć na leśnym miejscu postoju.
Wyjeżdżamy z kompleksu leśnego przy Leśniczówce Kościelec we wsi Dąbrowice. Przejeżdżamy drogę krajową nr 2 „Poznań – Warszawa”  (PROSZĘ ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ!) i dalej kierujemy się prosto przez wieś Trzęśniew Mały do Trzęśniewa.
Krajobraz zmienia się ponownie. Wjeżdżamy w dolinę rzeki Warty. Między wsią Dąbrowice  a Trzęśniew Mały rozciąga się szeroki pas unikalnych torfowisk. Występują tu rzadkie gatunki roślin i zwierząt.
Na skrzyżowaniu w Trzęśniewie  jedziemy prosto do wsi Wakowy, gdzie czeka nas przeprawa promowa.
Przeprawa promowa czynna jest w okresie: od 1 kwietnia do 31 października w godz. 800-2000, w dni świąteczne w godz: od 800-900, 1200-1300, 1800-1930.
Uwaga! W przypadku gdyby prom był nieczynny należy wrócić się do skrzyżowania  w Trzęśniewie, skręcić w lewo i po przejechaniu ok. 5 km dojedziemy do Kościelca , gdzie żółtym szlakiem (mała pętla) wrócimy do Koła.
Po przeprawie promowej kierujemy się do wsi Ochle. Przejeżdżamy wieś            i skręcamy w prawo (kierunek na Koło), następnie skręcamy w prawo wjeżdżając na obwałowanie rzeki.  Z tego miejsca krętymi jak rzeka wałami zmierzamy do końca czerwonego szlaku.
Szlak kończy swój bieg w punkcie startu na kolskiej wyspie.
Cały odcinek Doliny Środkowej Warty od  Ochli do Dobrowa  jest objęty ochroną  - sieć NATURA 2000.