Trasy rowerowe w Krotoszynie

"Wokół Krotoszyna"

Długość: 44,1 km
Przebieg trasy: Krotoszyn - Krotoszyn
Region:
wielkopolskie
Oznaczenie trasy rowerowej

Krotoszyn (Rynek) - Osusz - Trafary - Staw Węgielnik - Zduny - Chachalnia - Ujazd - Wodników Górny - Sulmierzyce - Chwaliszew - Krotoszyn

 


* 0,0 km - Krotoszyn - Rynek
Start sprzed Ratusza z 1689 r. z fundacji burmistrza J. Dobrowolskiego i dziedzica Krotoszyna P.Z.Gałeckiego. Przebudowany 1898-99 w formach neorenesansowych (dobudowano wówczas drugie piętro i boczne skrzydła). Wieża zachowała styl baroku.
* 0,1 km - ul. Zdunowska, ul, Piastowska, Plac Wolności
Barokowy kościół potrynitarski (1766-1774) obecnie parafia św. Piotra i Pawła z fundacji Ludwiki z Mniszchów Potockiej (proj. arch. K.M. Frantz). W przyległym budynku poklasztornym z 1733 roku Muzeum Regionalne im. H. Ławniczaka (zbiory historyczne i etnograficzne) oraz siedziba Oddziału PTTK w Krotoszynie. Przed kościołem park (d. ogród klasztorny) z okazami egzotycznych drzew i krzewów. Po płd. stronie ul. Piastowskiej park krajobrazowy (pow. 7,7 ha) z bogatym wiekowym drzewostanem: lipy, dęby, buki, klony, okazałe cisy. Od strony ul. Piastowskiej pomnik żołnierzy 6 pułku artylerii lekkiej (1973). W parku barokowy pałac Gałeckich (1692 - 1700), przebudowany w 1819 r. przez ks. Thurn und Taxis. Nadal prosto (zach.): ul. Piastowska, Zamkowy Folwark - w kierunku wsi Osusz.
* 2,9 km - wieś Osusz - koniec wsi w lewo (płd. przejazd kolejowy
* 3,1 km - droga polna w prawo w kierunku lasu (zach.)
* 4,5 km - na wysokości leśniczówki Chmielnik w lewo (płd.) i po 300 m w prawy (zach.) skrajem lasu
* 6,4 km - droga wchodzi w las
* 7,7 km - "Trafary" - ruiny w osadzie - przez mostek w lewo
* 8,7 km - z lewej strony "Krzyż Napoleoński" (kopia krzyża z 1813 na mogile żołnierzy francuskich zmarłych w czasie zarazy)
* 9,0 km - szosa Krotoszyn - Baszków, dalej w prawo (zach.)
* 9,0 km - na wprost rezerwat "Mszar Bogdaniec" (roślinność torfowiskowa)
* 9,6 km - z prawej strony szosy miejsce wypoczynku
* 9,9 km - dukt w lewo (płd.) - rezerwat "Baszków" (paproć długosz królewski)
* 10,3 km - dukt w lewo (wsch.) - 300 m wzdłuż płd. granicy rezerwatu
* 10,6 km - krętym, wyraźnym duktem w prawo (płd.) do szosy Baszków - Zduny
* 11,5 km - szosą w lewo (płd. wsch.) w kierunku Zdun
* 11,9 km - punkt wypoczynkowy nad stawem "Węgielnik". Staw śródleśny o wykształconej roślinności wynurzonej. Siedlisko kilkunastu gatunków ptaków (m.in. łabędzia niemego, perkoza, krakwy czernicy, błotniaka stawowego).
Na odcinku 9,0 do 11,9 km szlak rowerowy łączy się fragmentarycznie z "Ekologiczną Ścieżką Przyrodniczą", oddaną w 2001 r. przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Krotoszynie. Ścieżka o długości 4280 m (6 przystanków edukacyjnych) prowadzi przez 2 rezerwaty przyrody: Rez. "Mszar Bogdaniec" (florystyczny) utworzony 1995 r., pow 21,98 ha. Ochroną objęto: torfowisko wysokie i przejściowe, fragment boru z roślinnością bagienną i mszarową. Rezerwat "Baszków" (florystyczny), utworzony 1959 r., pow. 3,97 ha.
Ochroną objęto: stanowisko paproci długosza królewskiego (wys. do 2 m) oraz bór mieszany wilgotny.
* 12,0 km - w prawo (płd.) droga do leśnego punktu wypoczynkowego "Leśna Chata" (ok. 400 m) i dalej do wykopalisk archeologicznych "Piaski" (ok. 1300 m)
* 15,3 km - przejazd kolejowy przed stacją PKP Zduny. Plac Kościuszki - droga do kościoła parafialnego i do widocznego grodziska.
* 16,0 km - Zduny - Rynek. Ratusz z 1684 r. z fundacji wojewody kaliskiego Rafała Leszczyńskiego (barokowa wieżyczka zegarowa i pięcokolumnowy podcień). Przy ul. Sienkiewicza 1 Izba Muzealna (zbiory etnograficzne). W Zdunach największy w Wielkopolsce zespół dawnej zabudowy małomiasteczkowej z XIX w. (domy drewniane i szachulcowe).
* 17,4 km - początek lasu - dukt leśny (lekko w lewo od drogi do Chachalni)
* 18,2 km - 200 m w lewo (płn.) szaniec powstańczy nad Borownicą, miejsce walk 1918-1919. Kopiec kamienny pod opieką działaczy PTTK
* 19,1 km - szosa Zduny-Chachalnia (na wsch.)
* 20,0 km - skrzyżowanie dróg (do Krotoszyna 6,5 km) - wariant skrótowy szlaku
          - w kierunku Daniszyna (wsch.) w odległości ok. 2 km od skrzyżowania w lesie 100m na płd. od szosy Studnia św. Marcina (dawniej pustelnia). Krzyż pamiątkowy.
* 20,0 km - droga do Ujazdu w prawo (płd.)
* 20,8 km - granica województwa Dolnośląskiego
* 21,0 km - wieś Ujazd - w lewo krętą drogą przez wieś
* 24,5 km - szosa Zduny-Sulmierzyce, 50m w lewo, następnie w prawo polną drogą w kierunku lasu
* 24,9 km - w lewo duktem, po 300m grobowiec E.Schrapego
* 26,3 km - centrum wsi Wodników Górny (pałac Rodziny Schrapego z 1912 r. oraz park o pow. 3,6 ha) - 100 m na płn. i dalej w prawo (wsch.) polną drogą do Sulmierzyc
* 28,7 km - szosa Milicz-Sulmierzyce - granica woj. Wielkopolskiego i miasta Sulmierzyce
* 30,6 km - Sulmierzyce - Rynek. Pośrodku rynku jedyny w Wielkopolsce drewniany ratusz z 1743 r. kryty gontowym dachem czterospadowym wspartym na 8 słupach tworzących podcienia. Od 1957 r. mieści Muzeum Regionalne. Naprzeciw głaz - pomnik ku czci uczestników powstań narodowych. W pobliżu klasycystyczny Kościół NMP Wniebowziętej z 1809 r. z wieżą o cebulastym hełmie. W ołtarzu głównym kopia obrazu MB Boreckiej. W Sulmierzycach urodził się wybitny poeta polskiego renesansu Sebastian Fabian Klonowic (1545-1602). Autor m.in. "Roxolania", "Flis", "Worek Judaszów". Przy ul. Klonowica pomnik poety. W okolicy Sulmierzyc warte zwiedzenia:
- grodzisko pierścieniowate (3,5 km na płn. od Sulmierzyc) o śred. 70 m i wys. do 3,5 m (gród legendarnego Sulimira)
- kurhany prehistoryczne z epoki brązu (1550-1300 p.n.e.) przy szosie do Krotoszyna (4 km na płn. zach.)
* 34,8 km - wieś Chwaliszew - tu w lewo w kierunku kościoła św. Mikołaja (1899) nawiązującego do stylu romańskiego
* 36,0 km - osada Chwaliszew Piaski - brukiem w kierunku lasu (płn. zach.)
* 37,0 km - leśniczówka "Smoszew". Rezerwat leśny "Dąbrowa Smoszew", utworzony w 1963 r. pow. 13,46 ha. Ochroną objęto: lasy grądowe z rzadkimi gatunkami roślin. Dalej leśną drogą do Krotoszyna (płn. zach.)
* 37,5 km - 1000 m w lewo - kurhany
* 39,3 km - skrzyżowanie 5 dróg leśnych "Bargły" - 1500 m wskrz lewo (zach.) "Dąb Rozdrażewskich"
* 39,6 km - w lewo 300 m od drogi głaz narzutowy - pomnik przyrody dł 250 cm, szer. 140 cm, obw. 600 cm
* 41,7 km - skrzyżowanie z szosą sulmierzycką, dalej prosto ul. Chwaliszewską, Ostrowską, Powstańców Wlkp.
* 44,1 km - Krotoszyn - Rynek