Trasy rowerowe w Śremie

„Do grobu księcia Władysława Laskonogiego”

Długość: 21,8 km
Przebieg trasy: Dolsk - Krzywiń
Region:
wielkopolskie
Oznaczenie trasy rowerowej

Dolsk - Podrzekta - Miranowo - Łagowo - Bieżyń - Lubiń - Nowy Dwór - Krzywiń


Szlak rozpoczyna się w Dolsku na parkingu przy wejściu na punkt widokowy. Warto wejść lub wjechać rowerem na szczyt wysokiego wzniesienia (113,8 m n.p.m.). Z jego wierzchołka rozciąga się widok na wysokie wzgórza morenowe. Ruszamy. Dojeżdżamy do ruchliwej szosy Śrem - Gostyń. Skręcamy w lewo. Wskazane jest zachowanie ostrożności. Za stacją benzynową mijamy drewniany kościół św. Ducha z 1618 roku. Wjeżdżamy na rynek w Dolsku - miasta lokowanego na prawie średzkim w 1359 roku. Od XIII wieku do 1798 roku Dolsk był własnością biskupów poznańskich i ich letnią rezydencją. Na rynku (plac Wyzwolenia) znajduje się głaz z tablicą poświęconą Bohaterom Ziemi Dolskiej. W zachodniej pierzei rynku ratusz - siedziba władz miejskich. Jedziemy ul. Kościelną. Przed nami wyłania się późnogotycki kościół św. Michała z ok. 1460 roku. Halowa, trójnawowa świątynia otoczona murem z barokową bramą, leży nad brzegiem jez. Dolskiego Wielkiego. Przy kościele murowana dzwonnica z końca XVIII wieku. Wewnątrz późnorenesansowy ołtarz z ok. 1627 roku z obrazem „Koronacja Matki Boskiej”. Po przeciwnej stronie ul. Kościelnej stoi odnowiona późnobarokowa plebania nakryta dachem mansardowym z lukarnami. Szlak skręca jednak wcześniej w lewo w ul. Pocztową, dalej skręcamy w ul. Rolną. Mijamy odrestaurowany dwór z 1909 roku. Droga biegnie pod górę. Po prawej stronie na wzgórzu widoczny kościół św. Wawrzyńca z 1685 roku. Warto do niego dojechać - za nim rozciąga się malowniczy widok na jez. Dolskie Wielkie. Kończy się droga asfaltowa. Jedziemy pod górę. Po prawej mijamy pole namiotowe Miejsko - Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Wjeżdżamy w las. Droga miejscami staje się piaszczysta. Po prawej mijamy rezerwat Miranowo, chroniący roślinność łąkową i szuwarową. Jadąc zgodnie ze znakami szlaku dojeżdżamy do leśniczówki Miranowo. Rozpoczyna się tutaj żółty szlak łącznikowy pozwalający objechać jez. Dolskie Wielkie i powrócić do Dolska. Zaraz za leśniczówką na skrzyżowaniu szlak żółty odbija w prawo w kierunku leśniczówki Brzednia 50 m za skrzyżowaniem znajduje się miejsce postojowe. Nasz szlak razem z szlakiem czerwonym wiedzie prosto. Kilometr dalej szlak czerwony skręca w prawo w kierunku Cichowa. My jedziemy prosto. Przed nami widoczna już zabudowa Łagowa. Wjeżdżamy na drogę asfaltową. Po prawej w centrum wsi mijamy wyremontowane schronisko PTSM. Kilkaset metrów dalej na rozwidleniu dróg pozostawiamy drogę asfaltową skręcającą po łuku w lewo. Jedziemy prosto. Teraz droga biegnie wśród pól. Dojeżdżamy do zabudowań dużego gospodarstwa. To pierwsze budynki wsi Bieżyń. Przy kaplicy wjeżdżamy na drogę asfaltową. W centrum wsi skręcamy w lewo. Przejeżdżamy przez tory nieczynnej kolejki wąskotorowej (uwaga na drezyny!) i skręcamy w prawo. Jedziemy prostą drogą asfaltową. Przed nami widać zabudowania klasztoru benedyktyńskiego w Lubiniu. Pierwsze wzmianki o tutejszym klasztorze pochodzą z 1075 roku. Według legendy w klasztorze mieszkać miał po śmierci św. Wojciecha towarzysz jego ostatniej podróży i świadek męczeńskiej śmierci - tajemniczy Bogusz Benedykt. Inna legenda mówi, że w klasztorze pisać miał swą kronikę Gall Anonim. Opactwo benedyktynów ufundowane zostało przez Bolesława Śmiałego w 1075 roku. We wczesnym średniowieczu znajdowało się tu skryptorium, w którym powstawały bogato iluminowane rękopisy. W zabudowaniach klasztornych mieściła się również biblioteka i szkoła. Obecny zespół klasztorny obejmuje kościół Narodzenia NMP, budynek klasztorny z przełomu XVII i XVIII wieku oraz XVIII wieczny mur otaczający całość z bramami z tego okresu. Pierwszy kościół powstał w XII wieku, obecny stan zawdzięcza barokowej przebudowie z 1 poł. XVIII wieku. Po ostatnich pracach renowacyjnych zostały odsłonięte fragmenty pierwotnych romańskich murów granitowych z 2 poł XII wieku oraz ceglanych gotyckich z 1444 roku. Nad całością góruje wieża kościelna (wys. 54 metry) przykryta barokowym hełmem. Wystrój wnętrza barokowy. Bogata dekoracja stiukowa z ok. 1739 roku. Na sklepieniu polichromia wykonana w latach 1730-40. Na uwagę zasługuje barokowy ołtarz główny, rokokowe stalle i ołtarze boczne. Interesujące są również późnorenesansowe płyty nagrobne z piaskowca. Słynna stała się jednak południowa kaplica z drewnianym sarkofagiem zakonnika Bernarda z Wąbrzeźna, a to za sprawą księcia Władysława Laskonogiego, który miał być pochowany właśnie pod posadzką kaplicy. W jej ścianę wmurowana została płyta z nagrobka tegoż księcia. Przed kościołem znajduje się imponujący rozmiarem kasztanowiec o obwodzie 520 cm. W centrum wsi, na pagórku, stoi romański kościół pod wezwaniem św. Leonarda. Zbudowany w XIII wieku z granitowych ciosów, został przebudowany w wieku XV. Zachowała się romańska apsyda i dolne partie prezbiterium. Pozostawiamy klasztor po lewej stronie. Dojeżdżamy do ruchliwej szosy Gostyń - Kościan. Skręcamy w prawo by po 500 metrach skręcić w lewo w kierunku wsi Nowy Dwór. Wraz z końcem wsi zmienia się nawierzchnia drogi, asfalt zastąpiony zostaje piaszczystą drogą prowadzącą na wzniesienie, z którego rozciąga się widok na Krzywiń. Zjeżdżając z wzniesienia po prawej mijamy dużą żwirownię. Po kolejnych kilkuset metrach mamy ponownie drogę asfaltową prowadzącą nas już do samego centrum Krzywinia. Zgodnie z prowadzącymi znakami dojeżdżamy do Rynku. Znajduje się tutaj ratusz z 1905 roku oraz kilka domów z XIX wieku. Na jednym z nich zawieszona jest tablica poświęcona powstańcom wielkopolskim Tutaj kończy się nasza wycieczka. W Krzywiniu warto obejrzeć gotycki kościół św. Mikołaja z 1450 roku. Wewnątrz późnorenesansowe ołtarze z późnogotyckimi rzeźbami. W północnej części miasta jezioro z kąpieliskiem.