Trasy rowerowe w Śremie

Łącznik „Do Starych Kościółków”

Długość: 7,8 km
Przebieg trasy: Włościejewki - Błażejewo
Region:
wielkopolskie
Oznaczenie trasy rowerowej

Włościejewki - Włościejewice - Błażejewo


Szlak rozpoczyna się przy miejscu postojowym w Błażejewie i prowadzi wyłącznie drogą asfaltową. Przy miejscu postojowym spotykamy jeszcze dwa szlaki rowerowe. Zielony „Pagórki Dolskie” oraz czarny „Polnymi Drogami”. Stąd ruszamy w stronę drewnianego kościoła św. Jakuba z 1676 roku. Wewnątrz znajduje się późnorenesansowy ołtarz główny z ok. 1600 roku z obrazem MB Gostyńskiej. Po przeciwnej stronie kościoła, przy bramie cmentarnej, stoi głaz poświęcony poległym żołnierzom i harcerzom. Jedziemy w kierunku Książa Wlkp. Wyjeżdżamy z Błażejewa i jedziemy brzegiem lasu. Taka droga będzie towarzyszyć nam aż do Włościejewek. Mijamy Włościejewice i wjeżdżamy w las. Droga po chwili biegnie znów jego skrajem. Lekki zjazd w dół i jesteśmy w Włościejewkach. Na skrzyżowaniu spotykamy zielony szlak „Kosynierów”. Jadąc prosto tym szlakiem dojedziemy do Książa Wlkp, a skręcając w lewo do Jarosławek i Śremu, a także do późnogotyckiego kościoła NMP Niepokalanie Poczętej we Włościejewkach. Salowa świątynia wybudowana została na pocz. XVI wieku. Interesująca jest bogato rozczłonkowana fasada zachodnia. W neogotyckim ołtarzu znajduje się XVII wieczny obraz MB z Dzieciątkiem. Ciekawostką jest wmurowany w zewnętrzną ścianę kościoła głaz ze śladami stóp wg legendy Matki Boskiej, która ukazała się sierotce. Znajduje się tu także XIX wieczny dwór otoczony parkiem krajobrazowym z licznymi okazami potężnych drzew - pomników przyrody. W dworze tym mieszkał znany napoleończyk - płk Andrzej Niegolewski.