Downhill - rowerowe zjazdy na Wierchomli

utworzony przez wierchomla.com.pl | |   ON Wierchomla

Stacja Narciarska Wierchomla jest otwarta na rowerzystów wszelkiej maści. Od wiosny oddajemy im w użytkowanie wyciąg krzesełkowy. Przetransportuje on ciebie i twój rower na szczyt góry, z której możesz ruszyć szlakiem prowadzącym szczytami lub spróbować zjazdu.

Trasy zjazdowe są różnej długości i charakteryzują się różnym stopniem trudności. Największą ich zaletą jest fakt, iż wszystkie kończą się przy stacji dolnej kolejki i korzystając z wyciągu można zabawę zacząć od początku.

Dla wszystkich zarażonych bakcylem dwóch kółek przygotowaliśmy specjalny całodzienny karnet na wyciąg krzesełkowy. Za jedyne 30 pln/dzień można szaleć po naszych stokach i okolicznych szlakach od wiosny do zimy przez osiem godzin dziennie.

Mamy spore doświadczenie o organizacji poważnych imprez rowerowych takich jak Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Małopolski. Zapraszamy, zatem do ćwiczenia ekstremalnego kolarstwa na naszych stokach i testowania umiejętności się w czasie zawodów.

CENA całodziennego karnetu dla rowerzystów: 30 PLN.
oferta ważna od maja do listopada.

Prosimy zapoznać się (na końcu artykułu) z regulaminem użytkowania stoków Wierchomli przez rowerzystów MTB Downhill.

Co to jest Downhill?!

W Polsce kolarstwo od dawna było dyscypliną narodową. W ostatnim czasie gusta młodych Polaków, którzy kupują wyłącznie rowery górskie, nieco się zmieniły. "Górale" wyparły "kolarzówki" i "składaki". Pomimo faktu, iż większość nabywców używa rowerów tylko w celach rekreacyjnych, jeżdżąc na nich po mieście( slang: lans ;-) ), gośnie grupa miłośników kolarstwa górskiego.
Kolarstwo górskie czyli mountain bike  zostało zapoczątkowane w latach 70-tych, w Kalifornii, USA. Wówczas grupa znajomych na czele z Gary’m Fischerem bawiła się na górskich ścieżkach używając pokracznych rowerów. Z czasem pojawiali się kolejni fani takiej jazdy na rowerze. Z czasem zabawa zminieła się w dyscyplinę i doczekała się pierwszych profesjonalnych zawodów.

Ruszył przemysł rowerowy nastawiony na potrzeby extremalnego kolarstwa, przyczyniając się do dalszej propagacji  dyscypliny.

W kolarstwie górskim wyróżnia się szereg odmian, a wśród nich bardzo widowiskową i całkowicie szaloną dyscyplinę - downhill . Wielu uważa downhill za najważniejszą odmianę kolarstwa górskiego porównując je, do Formuły 1 w sportach samochodowych. Duże prędkości ryzykowne ewolucje wymagają od zawodników doskonałych umiejętności, refleksu, odwagi oraz żelaznej kondycji fizycznej.

Downhill jest sportem niebezpiecznym i wymaga od  uprawiającego odpowiedniego zabezpieczenia. Zawodnicy  są wyposażeni w zbroje, (chroniące kręgosłup),  ochraniacze na ręce, nakolanniki, zintegrowane kaski i gogle.

Rowery używane do uprawiania tej dyscypliny także są specjalnie przygotowywane. Najważniejsze elementy roweru zjazdowego to: rama (ze specjalnie wzmacnianych stopów), przedniei tylnie amortyzatory o dużym skoku, bardzo szerokie opony oraz hamulce tarczowe. W chwili obecnej najpopularniejsze na rynku są ramy ze stali chromowo-molibdenowej (są bardzo trwałe). Droższe modele wyposażone są w ramy aluminiowe, dzięki czemu rowery takie są znacznie lżejsze i sztywniejsze.

Sprzęt wykonany z najlepszych materiałów, musi odpowiednio kosztować. Na rynku rozpiętość cenowa sprzętu wacha się od 5 000 - 28 000 zł.

Regulamin korzystania z trasy MTB Downhill

Niniejszy „Regulamin trasy zjazdowej dla rowerzystów MTB Downhill (Zjazd) w Stacji Narciarskiej Wierchomla” (zwany dalej Regulaminem) określa zasady korzystania z trasy zjazdowej położonej na terenie Stacji Narciarskiej Wierchomla (zwanej dalej Trasą) i przeznaczonej do zjazdów rowerem górskim w ramach ekstremalnego sportu rowerowego MTB Downhill.

1. Trasa przeznaczona jest do zjazdów w ramach organizowanych pod patronatem Polskiego Związku Kolarskiego (PZKol) lub Małopolskiego Związku Kolarskiego (MZKol) zawodów sportowych w Zjeździe MTB (Downhill). Poza powyższymi zawodami, zjeżdżający Trasą rowerzyści czynią to tylko na własne ryzyko.
2. Na trasie znajdują się liczne naturalne oraz sztuczne przeszkody.
3. Trasa jest oznakowana zgodnie z wymogami PZKol.
4. Trasa nie jest strzeżona.
5. Trasą zjeżdżać mogą tylko osoby, które:
a) posiadają licencję wydaną przez MZKol lub PZKol,
b) posiadają odpowiednio wyposażony rower (co najmniej z przednim amortyzatorem i sprawnymi hamulcami) i ubrane są w odzież ochronną (co najmniej kask pełny zintegrowany, z osłoną na podbródek, nałokietniki, nakolanniki, naramienniki, watowania ud, długie spodnie, koszula z długimi rękawami, pełne rękawiczki z palcami), oraz
c) wykupiły w Stacji Narciarskiej Wierchomla odpowiedni bilet lub karnet.
6. Korzystający z Trasy zjeżdżają tylko na własną odpowiedzialność. Stacja Narciarska Wierchomla nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne, utratę życia lub uszczerbek na zdrowiu poniesione przez korzystających z Trasy, ani za szkody spowodowane przez te osoby osobom trzecim znajdującym się na Trasie.
7. W celu zwiększenia bezpieczeństwa rowerzystów korzystających z Trasy, a także osób trzecich znajdujących się na Trasie, Stacja Narciarska Wierchomla zaleca przestrzeganie następujących środków bezpieczeństwa:
a) po Trasie zjeżdżać można jedynie sprawnym rowerem górskim przystosowanym do zjazdów w ramach sportu MTB Downhill oraz w odpowiedniej odzieży ochronnej (patrz punkt 5 lit. b powyżej);
b) zjeżdżający powinni przestrzegać wskazówek wynikających z oznakowania Trasy,
c) podczas zjazdu zakazane jest zatrzymywanie się bezpośrednio na torze Trasy, a ewentualne postoje dopuszczalne są tylko na poboczu, poza torem Trasy,
d) zakazane jest podprowadzanie roweru po ukończonym zjeździe na początek Trasy po jej torze,
e) podczas zjazdu Trasą należy zachować bezpieczny odstęp względem innych rowerzystów znajdujących się na Trasie – w szczególności zakazane jest wyprzedzanie lub zajeżdżanie drogi innym rowerzystom, jak również popychanie, potrącanie, opieranie się na innych rowerzystach albo czepianie się ich rowerów lub części odzieży,
f) zjeżdżający powinni zachować szczególną ostrożność ze względu na spacerowiczów mogących się znajdować się na terenie Trasy lub w jej okolicach, oraz
g) na Trasie zakazane jest nieprzyzwoite zachowanie lub używanie obraźliwego słownictwa.
Uwaga! Zjazd Trasą niesie za sobą ryzyko utraty zdrowia lub życia również pomimo przestrzegania powyższych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.
8. Stacja Narciarska Wierchomla nie ubezpiecza korzystających z Trasy i zaleca, aby uzyskali oni we własnym zakresie ubezpieczenie co najmniej od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów leczenia.
9. Stacja Narciarska Wierchomla zastrzega sobie prawo do usunięcia z terenu Trasy i zakazanie ponownego wstępu osobom, które nie przestrzegają powyższych zasad bezpieczeństwa lub nie stosują się do innych wskazań Stacji Narciarskiej Wierchomla dotyczących bezpieczeństwa lub właściwego zachowania na Trasie, nawet pomimo posiadania przez te osoby ważnego biletu lub karnetu na zjazd.
10. Podczas zawodów MTB Downhill organizowanych na Trasie pod patronatem PZKol lub MZKol obok niniejszego Regulaminu stosuje się przepisy PZKol (lub odpowiednio MZKol). W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a przepisami PZKol (lub odpowiednio MZKol), za wiążące uznaje się te ostatnie.

Wybór redakcji: