Trasy rowerowe w Świętochłowicach

Nazwa trasy Długość Przebieg Trudność Region
Trasa nr 4 km granice Chorzowa - ul. Krasickiego Śląskie
Trasa nr 127 i 127a 2,4 km Las Chropaczowski - centrum Chropaczowa Śląskie
Trasa nr. 746 km Świętochłowice Śląskie
Trasa nr. 130 km Skrz. ul. Bytomskiej z ul. Krasickiego - granice Bytomia Śląskie
Trasa nr. 747 km Skrz. ul. Bytomskiej z ul. Krasickiego - ul. Krasickiego Śląskie
Trasa nr 750 km Świętochłowice - granice Rudy Śląskiej Śląskie
Trasa nr. 748 km Skrz. ul. Bytomskiej z ul. Chorzowską - ul. Zubrzyckiego Śląskie